Und noch ein paar Bilder vom Weg ….

 

IMG_20170604_132936 IMG_20170604_140241 IMG_20170604_122356 IMG_20170604_133143 IMG_20170604_131942_HDR IMG_20170604_152348_HDR IMG_20170604_155833